Program rajdu

3. runda RSMŚL 2019

 

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
14 sierpnia 2019 r. – środa

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
14 sierpnia 2019 r. – środa

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
24 sierpnia 2019 r. – sobota, godz. 24:00

ZAMÓWIENIE DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM I SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK
24 sierpnia 2019 r. – sobota, godz. 24:00

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
28 sierpnia 2019 r. – środa
Strona internetowa rajdu: www.rajdslaska.pl

OPUBLIKOWANIE HARMONOGRAMU ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO, BADANIA KONTROLNEGO BK 1
30 sierpnia 2019 r. – piątek, godz. 20:00
Strona internetowa rajdu: www.rajdslaska.pl

WYDAWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
6 września 2019 r. – piątek – podczas Odbioru Administracyjnego

GODZINY PRACY BIURA RAJDU
5 września 2019 r. – czwartek, od 7:00 do 21:00
6 września 2019 r. – piątek, od 7:00 do 23:00
7 września 2019 r. – sobota, od 7:00 do 23:30

OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ
Biuro Rajdu – Foyer Stadionu Śląskiego, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
oraz strona internetowa rajdu: www.rajdslaska.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
do czasu odbioru administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
5 września 2019 r. – czwartek, w godz. 18:00 – 21:00 – ALTERNATYWNIE
6 września 2019 r. – piątek, w godz. 7:00 – 9:00
Biuro Rajdu – Foyer Stadionu Śląskiego, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
6 września 2019 r. – piątek, wjazd od godz. 7:00
Stadion Śląski – wjazd bramą nr 7, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
(wjazd od ul. Parkowej)

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
6 września 2019 r. – piątek, w godz. 8:30 – 15:00 (zgodnie z załącznikiem nr 2)

BADANIE KONTROLNE BK 1
6 września 2019 r. – piątek, w godz. 12:00 – 15:30 – wg harmonogramu
Stadion Śląski – obok bramy nr 8, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (wjazd od ul. Parkowej)

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
6 września 2019 r. – piątek, godz. 15:30
Stadion Śląski – Loża nr 114, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

OPUBLIKOWANIE HARMONOGRAMU WJAZDU DO PARKU PRZEDSTARTOWEGO, LISTY STARTU HONOROWEGO ORAZ LISTY STARTOWEJ RAJDU
6 września 2019 r. – piątek, godz. 15:45
Oficjalna tablica ogłoszeń – Foyer Stadionu Śląskiego, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
oraz strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

CEREMONIA STARTU HONOROWEGO

Park przedstartowy
6 września 2019 r. – piątek, wjazd od godz. 17:10 – 17:25 – wg harmonogramu
Mysłowice, Plac Wolności
Uroczyste otwarcie rajdu
6 września 2019 r. – piątek, godz. 17:25
Mysłowice, Plac Wolności
Start honorowy
6 września 2019 r. – piątek, godz. 17:30
Mysłowice, Plac Wolności

START RAJDU – OFICJALNY START (PKC 1)
6 września 2019 r. – piątek, godz. 18:07
Mikołów, Starówka

META SEKCJI 1 RAJDU (PKC 2C)
6 września 2019 r. – piątek, godz. 19:55
Park Zamknięty – wjazd – Stadion Śląski – Parking Obi-Van, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – SEKCJA 2 RAJDU
6 września 2019 r. – piątek, godz. 22:50
Oficjalna tablica ogłoszeń – Foyer Stadionu Śląskiego, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
oraz strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

START SEKCJI 2 RAJDU
7 września 2019 r. – sobota, godz. 9:05
Park zamknięty – wyjazd – Stadion Śląski – Parking Obi-Van, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

META RAJDU
7 września 2019 r. – sobota, godz. 20:40
PKC-8C – Żory, Rynek

BADANIA KONTROLNE BK 2 (SZCZEGÓŁOWE)
7 września 2019 r. – sobota, godz. 21:00
Stacja kontroli pojazdów „KREG”, al. Armii Krajowej 90 (dawna ul. Okrężna 11), 44-240 Żory

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
7 września 2019 r. – sobota, godz. 22:30
Oficjalna tablica ogłoszeń – Foyer Stadionu Śląskiego, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
oraz strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
7 września 2019 r. – sobota, godz. 23:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Foyer Stadionu Śląskiego, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
oraz strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD
7 września 2019 r. – sobota)
Meta Rajdu – Żory, Rynek

Partnerzy

Patronat
Sponsorzy
Sponsor tytularny HRSMP
Imprezę napędzają
Organizator
Partnerzy
Partnerzy medialni RSMP
Partnerzy medialni HRSMP