Akredytacje

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (RSMP) stosują kryteria dotyczące przyznawania akredytacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych zgodne z zasadami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz Polski Związek Motorowy (PZM)

Zasady oraz procedury są następujące:

 1. Za akredytacje przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów odpowiedzialny jest organizator danej rundy RSMP oraz koordynator RSMP ds. Mediów.
 2. Przedstawiciele mediów występują o akredytacje on-line. Link do wniosku akredytacyjnego jest publikowany w dziale dla mediów na oficjalnej stronie internetowej organizatora danej rundy RSMP.
 3. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie, wyłącznie mediom o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg danej rundy RSMP.
 4. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.
 5. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, organizatorów zawodów, dostawców, zespołów oraz zawodników.
 6. Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy. Akredytacja FOTO przysługuje tylko jednemu przedstawicielowi danych mediów ubiegających się o akredytacje.
 7. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski niekompletne (brak niektórych danych) nie będą rozpatrywane.
 8. Dziennikarze niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji dotyczących sportów motorowych, ze szczególnym uwzględnieniem RSMP. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: rsmp-media@pzm.pl
 1. Terminy nadsyłania wniosków akredytacyjnych online (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 8 niniejszych zasad) są następujące:
 • 46. Rajd Świdnicki-Krause – 13.04.2018
 • 52. Rajd Dolnośląski-Hotel Zieleniec – 11.05.2018
 • Rajd Nadwiślański – 01.06.2018
 • Rajd Śląska – 22.06.2018
 • 27. Rajd Rzeszowski – 02.08.2018
 • Rajd Elektrenai – 24.08.2018
 • 75. Rajd Polski – 07.09.2018
 1. Akredytowani przedstawiciele mediów są zobowiązani do stosowania poprawnych nazw Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz wszystkich rund cyklu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa podczas rajdu.
Formularz akredytacji
Forumalarz akredytacji na Rajd Śląska 2018 Przejdź do formularza

Partnerzy

Patronat
Sponsorzy
Partner HRSMP
Imprezę napędzają
Organizator
Partnerzy
Partnerzy medialni RSMP
Patroni medialni